I Spiir kan alle forbrugsbudgetter og forbrugsloftet sættes til at være løbende. Det betyder at penge flytter med fra måned til måned - både overskud og underskud. Hvis du fx laver et budget på Tøj, sko & accessories på 1000 kr i måneden og sætter det løbende, så vil Spiir holde styr på, at du ikke må bruge mere end 12.000 på året i den kategori. Hvis du fx i januar bruger 2000, så har du nul kroner til februar hvorefter du igen vil have 1000 kr tilrådighed.Det er smart at anvende løbende budgetter, hvis du ikke ved hvornår dine udgifter falder, men du ved, at du ca. bruger X kroner på på et år. Tøjindkøb foregår ofte i "klumper", hvor du måske køber for 2000 kr tøj men så ikke køber noget de næste to måneder, hvorefter du igen bruger 2500 kr. Til den slags er løbende budgetter virkelig gode.Som du kan se i eksemplet ovenfor, så er der et budget på Biograf, koncerter og forlystelser, hvor der er brugt lidt mere end budget i januar og derfor mangler der en smule af budgetsøjlen for februar (den blå). I februar bruges der mange fleren penge end forventet, hvorfor søjlerne er tomme for mar-maj for at vise, hvor lang tid du skal "spare" for at komme tilbage på planen.Læs også:
Hvordan fungerer Spiirs budget
Hvad er et forbrugsbudgetI Spiir kan du lave budgetter for dit variable forbrug. Du kan fx lave et budget for dine dagligvareindkøb uden at du behøver gemme kvitteringer og tælle sammen hver måned. Det gør Spiir for dig.
Når du laver et forbrugsbudget, så vælger du kategorien det skal gælde for og sætter et månedligt beløb. Herefter får du et øjebliksbillede af, hvor meget du har brugt i indeværende måned, og hvor meget du har tilbage. Du kan også se om du er gået over eller under de to foregående måneder.Hvis du klikker på Dagligvare-budgettet så får du en oversigt for hele budgetåret og du kan ændre på budgettet for de enkelte måneder.

Hvis du fx ønsker at sætte et lidt højere budget fra maj og resten af året, så klikker du bare på søjlen for maj og skriver det nye beløb ind i feltet under grafen.Du kan også se, hvad du bruger i gennemsnit på denne kategori, og hvad andre bruger. Det er en god måde at fornuftstjekke budgettet på. I dette tilfælde ser det ikke for godt ud. Der bliver brugt alt for mange penge.Læs også:
Hvad er et forbrugsloft
Hvad er et løbende budget

Spiirs budget giver dig mulighed for at sætte et forbrugsloft. Det er det beløb du planlægger at bruge på alt andet end regninger - altså dit variable forbrug. I banken spørger de til dit rådighedsbeløb. Det er lidt det samme, men i Spiir har vi valgt at kalde det et forbrugsloft, fordi du kan sætte dit mål lavere end dit rådighedsbeløb, hvis du fx ønsker at spare op.

Forbrugsloftet vises i toppen af sektionen Forbrug i Spiirs budget. For indeværende måned kan du se, hvor meget du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du kan også se en linje for, hvor du burde være med dit forbrug på det tidspunkt, hvor du kigger. I eksemplet ovenfor er der brugt mange flere penge pr. dag allerede d. 3 marts i måneden. Linjen for den 3. marts viser, hvor den grønne bar burde være, hvis du havde brugt nøjagtigt 30.000 divideret med det antal dage der er i måneden.Du kan også se de to foregående måneder. Hvis de lyser rødt, så har du brugt for meget, hvis de lyser grønt, så har du brugt mindre end budgetteret.Hvis du klikker på forbrugsloftet, så får du mulighed for at se en oversigt for året og du kan indstille budgettet pr. måned her.

Hvis du fx ønsker at ændre loftet fra juni af, så det kun er 25.000 kr pr. måned. Så klikker du på søjlen for juni og skriver 25000 i feltet under grafen.Du kan også se, hvordan dit forbrugsloft ser ud i forhold til dit gennemsnitsforbrug. Hvis du klikker på ikonet med de to personer i toppens højre hjørne, så ser du dit forbrugsloft i forhold til andre der ligner dig.


Spiirs budget består af flere dele. Der er en sektion for indkomst, regninger, forbrug og resultat. Budgettet holder sig selv ajour hvis du har koblet din bank til Spiir med automatisk overførsel af poster. Det betyder, at du altid har et klart billede af, hvordan det går i forhold til din plan for året.


Det er super nemt at komme igang med budgetter i Spiir. Du kan starte med at lave et forbrugsloft og nogle forbrugsbudgetter, fx et Dagligvarebudget. Så vil Spiir holde styr på, hvor meget du bruger samlet set men også give dig en status på, hvor meget du bruger på Dagligvarer.Hvis du vil lave et fuldt budget, så skal du starte med at gå ind på sektionen Indkomst og gå alle indtægter igennem for at sætte dem rigtigt op. Når det er gjort, så gør du det samme med dine regninger. Herefter fortæller Spiir dig dit rådighedsbeløb. Du bør sætte forbrugsloftet tæt på dette og helst ikke over (med mindre du har noget opsparing du bruger af). Når det er gjort, så kan du på resultatsiden følge budgettet og dit faktiske forbrug.Læs også:

Hvad er et forbrugsloft
Hvad er et forbrugsbudget
Hvad er et løbende budget
Hvad viser resultatgrafen for et budget


Den blå linje er dit budgetterede resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har budgetteret med et underskud på 18.000 kr og i februar har budgetteret med 13.000 kr i underskud, så vil grafen i februar være på 31.000 kr i minus.

Den orange linje er dit faktiske resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har haft et overskud på 17.000 kr og i februar har haft et overskud på 3.500 kr, så vil grafen i februar være på 20.500 kr plus.

På den måde kan du nemt se forskellen imellem, hvor du burde være med dit budget (den blå linje) og hvor du faktisk er (den orange linje). I dette tilfælde har du 51.500 kr mere opsparet på dit budget når, du går ud af februar måned. (I øvrigt noget af en forbedring, måske du havde glemt nogle indtægter i dit budget?)

Den stiplede linje er en prognose som Spiir beregner for dit faktiske resultat. Prognosen beregnes ud fra en antagelse om at de budgetterede regninger overholdes som planlagt, mens dit forbrug følger de sidste 3 måneders faktiske forbrug. Så hvis du fx har brugt 8.000 kr over dit budgetterede forbrugsloft, så vil det også lægges ind i prognosen og påvirke den stiplede linje negativt resten af året og dermed vise, som i eksemplet ovenfor, at du endte med et dårligere resultat end forventet. I dette tilfælde antager Spiir at dine indtægter og regninger forbliver som planlagt og at dit forbrug er væsentligt højere end planlagt. (Men som nævnt ovenfor, så havde du måske glemt at planlægge korrekte indtægter i budgettet. Hvis budgettet opdateres med korrekte indtægter, så vil prognosen stige igen).Kundesupport af UserEcho