Når du vil hente poster automatisk fra Danske Bank, skal du bruge den pinkode du bruger til Danske Banks mobil-app. For at kunne oprette en pinkode skal du være tilmeldt Danske Mobilbank. Pinkoden hedder servicekode i Danske Bank


Du opretter en pinkode således:

  1. Log på Danske Banks netbank
  2. Vælg menuen "Mobile tjenester"
  3. Når du har tilmeldt dig, får du en servicekode som er den pinkode du skal indtaste i Spiir

Du ændrer din pinkode således:


Log på Danske Banks netbank-----------


Vælg menuen "Mobile tjenester" og undermenuen "Se eller skift servicekode"-----------


Tryk på "Skift servicekode"-----------


Indtast ny servicekode i feltet og tryk på "Ok"
-----------


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.
Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og Spiir

Når du vil hente poster automatisk fra Nordea, skal du bruge den gamle 6 cifret pinkode. Det gør du således:


1. Log på Nordea netbank med NemId: https://www.nordea.dk (ikke konto-kik - VIGTIGT!).

----------


2. Vælg menupunktet Mobil


----------


3. Vælg så menupunktet Mobilbank (menupunktet er ikke synligt med konto-kik).----------


4. Klik på linket "Bruger du andet end iPhone/iPad eller Android mobil" (nederst).
----------


5. Tryk på "Skift Mobilbankkode", angiv dine nye kode og klik "Godkend".
----------Nu har du oprettet/ændret din pinkode. Den kan du bruge sammen med dit CPR-nr i Spiir til at hente poster fra Nordea automatisk.


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.


Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og Spiir

På kontisiden i Spiir er det muligt at skifte kontotype. Når man skifter kontotype ændre det, hvordan Spiir beregner grafer og nøgletal. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige kontotype.

Spiir understøtter følgende kontotyper:


  • Forbrug
En forbrugskonto er en konto du bruger penge fra. Overførsler imellem forbrugskonti fjernes fra overblikket i Spiir (vha. kategorien Kontooverførsel), da pengene jo blot flyttes fra konto til konto.

Forbrugskonti kan have en kassekredit tilknyttet. En konto, hvor du både sparer op på og bruger penge fra bør også være en forbrugskonto i Spiir.

  • Lån ("Boliglån/husleje", "Bil-, MC-, bådlån o.l.", Studielån og Forbrugslån)

En lånekonto er en konto som udelukkende indeholder poster på et lån (afdrag, renter o.l.), og hvor indbetalinger til kontoen er afdrag på lånet. Dette kan være dit billån, boliglån, forbrugslån osv.
  • Opsparing (Pensionsopsparing, Børneopsparing og Anden opsparing)
En opsparingskonto er en konto som udelukkende er til opsparing (fx pensionsopsparing eller børneopsparing), og hvor dine penge er bundet i en længere periode.

Opsparing på en konto, som du kan forbruge fra, skal ikke markeres som 'opsparing' i Spiir. Denne type betragtes som en konto af typen 'forbrug'.


VIGTIGT: Når man vælger kontotypen Lån eller Opsparing, bliver alle posterne skjult fra poster-siden, og alle poster på kontoen bliver kategoriseret med den kategori der svarer til kontotypen (fx. Kontotype: Børneopsparing -> Kategori: Børneopsparing). Hvis man overfører (hæver) penge fra en lån- eller opsparingskonto tilbage til en forbrugskonto, så vil dette blive kategoriseret som "Anden indkomst" (men det kan ændres). Rationalet bag dette er, at hvis man sparer op til fx. pension eller uddannelse over mange år, så ser man det som en udgift, når man sparer op, og den dag man får pengene udbetalt (fx. når man bliver pensioneret), så ser man det som en indtægt.

I Spiir kan man ikke slette poster enkeltvis, men det er muligt at ignorere enkelte poster. Se kan jeg slette en post.

Hvis man vil slette alle poster, så skal man slette alle sine konti. Når du sletter en konto vil alle poster på kontoen også blive slettet.

  1. Gå in på Konti siden (Poster -> Konti)
  2. Klik på en konto for at åbne konto dialogen
  3. Klik "Slet konto...". Kontoen og alle poster bliver slettet.
  4. Gentage punkt 2 og 3 for alle konti.

Se også Hvordan sletter jeg min bruger.

Hvis du er automatisk opkoblet via Lån & Spar, så skal du afmelde automatisk overførsel inde fra netbanken.

Nej, det er desværre ikke muligt at se grafer eller gennemsnit for en enkelt konti lige i øjeblikket. Spiir opfatter som udgangspunkt din økonomi som en helhed, og derfor er gennemsnit, grafer osv. alt sammen ud fra hele din økonomi(alle dine konti).

Det er dog muligt at se posterne fra en enkelt konto. Se mere her Er det muligt kun at se poster fra én konto?

Spiir indlæser automatisk nye poster på en eksisterende konto, hvis du laver et overlap med de eksisterende poster fra begge konti.

Hvis du ser den samme konto flere gange, så skal du lave et fuldt udtræk fra netbanken, hvor posterne overlapper begge konti.

Bare rolig, Spiir vil automatisk finde dubletter og flette dine konti sammen.

Har du ikke mulighed for at lave et overlap, kan du manuelt flette dine konti. Det gør du ved at klikke på "Flet konti" i højre side, når du står på konto-siden i Spiir.

Når du er logget ind på “Mine Spiir” så kan du gå op i den grønne menu, og vælge "Profil" og derefter “Slet bruger”. Du kan gå direkte til denne side ved at klikke her: https://mine.spiir.dk/profil/slet-bruger


I app’en sletter du din bruger under Indstillinger > Profil > Slet bruger og data.


Når du sletter din bruger, så sletter vi alle dine konti, poster, bilag osv. Derfor kræver vi at du skrive din adgangskode, for at være helt sikker på, at det er det du ønsker.

Vi har planer om at understøtte Mastercard, Eurocard og Diners, så man kan begynde at få indlæst sit MasterCard og lignende i Spiir, og ikke bare har en stor post der hedder “Mastercard”. Vi har dog fundet ud af, at det var sværere end vi først havde antaget.


Indtil da anbefaler vi, at du manuelt splitter posten, evt. bare i nogenlunde størrelser.

For at hente poster automatisk fra din bank, så skal du aktivere din mobil og anvende Cpr-nr som brugernavn og mobilbank-pinkode som kode. Med denne read-only adgang, henter Spiir på dine vegne poster automatisk fremover.


Sådan ændrer du din pinkode:


1. Log på netbank med NemId


----------


2. Vælg menupunktet "Mobile tjenester"
----------

3. Tryk på "Skifte pinkode"----------

3. Indtast ny pinkode og tryk "Næste"


----------

4. Underskriv med dit Nem-Id og tryk "Godkend"----------

Nu har du oprettet/ændret din pinkode. Den kan du bruge sammen med dit CPR-nr i Spiir til at hente poster fra banken automatisk.


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.


Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og SpiirKundesupport af UserEcho