Spiir tilbyder nu automatisk synkronisering med alle danske banker, som har en smartphone app, med Nykredit som eneste undtagelse (klik på linket for mere info).

Læs evt. mere i Politiken, hvor både banker og Forbrugerrådet Tænk, synes det er et godt initiativ.


For at benytte denne funktion, skal du slå adgang til netbanken via din mobiltelefon til. Du behøver ikke at have en mobiltelefon. 

Hvilke banker er understøttet:

Står din bank ikke på listen, og har de en smartphone app til iPhone eller Android, så skriv til support@spiir.dk.Store banker:Alle banker:


Spiir kræver minimum Internet Explorer 8. Det er et krav, fordi vi bruger mange nye teknologier, som kun findes i nyere browser.

Vi har dog oplevet at brugere, som har Internet Explorer 8, 9 eller 10, alligevel får en besked om, at de ikke har den nyeste version.

Det skyldes at man i Internet Explorer kan have en indstilling, som siger at den skal opfører sig som fx Internet Explorer 7. Hvis denne funktion er slået til, kan man ikke logge på Spiir. Indstillingen har det mundrettet navn: "kompatibilitetstilstand", og man kan slå det til og fra, ved at klikke på et lille ikon i browserens toolbar, eller ved en sikre at Spiir ikke er tilført listen over sider, der skal vises i kompatibilitetstilstand.

Klik her for at læse om eller se en video som viser, hvordan man slår funktionen fra og til.

På nogle arbejdspladser har IT-afdelingen tvunget denne indstilling på alle computere. Hvis du ikke kan slå det fra, så kontakt evt. din IT-afdeling.


For at eksportere dine data fra Spiir skal du trykke på “Eksporter data” i den ”grønne menu". Du kan også komme direkte til denne side med dette link.

Vi har både en simpel eksport og en avanceret eksport. Den simple eksport indeholder de poster du kan se på poster siden. Skjulte poster (ignorer, kontooverførsler og udlæg) er ikke med i denne eksport.

Avanceret eksport indeholder, udover de samme data som simpel eksport, skjulte poster, poster fra låne- og opsparingskonti, samt meget mere meta-data. Dette kan eksporteres til enten CSV eller som JSON. Den simple eksport burde dog være ganske fin i de fleste tilfælde.

Endelig kan du eksportere dine budgetter. Dette kan du både gøre fra denne side, og direkte fra Budget siden.

Vi har brugt masser af tid og mange penge på at gøre Spiir sikker.

Vores servere bliver scannet dagligt af sikkerhedsfirmaet McAfee for sikkerhedsbrister, malware og virus. Det McAfee logo der vises i Mine Spiir styres fra sikkerhedsfirmaet selv og vises kun, hvis vi har bestået deres tests.

Trafikken imellem dig og mine.spiir.dk er krypteret (SSL), hvilket betyder at ingen andre kan “lytte” med på linien. Vi er pt. ved at lægge sidste hånd på en udvidet aftale med Verisign, der udover at kryptere vores trafik også vil gennemføre nogle tests på Spiir som firma.

Alt vores data bliver hosted hos Microsoft i sikre faciliteter, hvor al datatrafik foregår krypteret, og hvor der er meget strenge sikkerhedskrav til medarbejdere. Det kræver eks. både nøglekort og fingeraftryksscan at komme ind i disse datacentre. Microsoft hoster deres egne online-programmer der.

Hvis nogen forsøger at gætte brugernavne og kodeord, så har vi egenudviklede programmer, der kan spore og håndtere dette.

Grundlaget for vores projekt var at række ud og hjælpe så mange danskere som overhovedet muligt. Spiir har fra starten af været tænkt som en folkelig økonomitjenste, som gør det nemt at få styr på pengene og giver en god følelse af at være i kontrol. Den måde vi beskriver projektet overfor os selv er oftest som et slags public-service projekt, der gavner samfundet.

Vores første mål har været at puste liv i servicen og fokus er derfor naturligvis på vækst. Vi har af denne årsag ikke endeligt afgjort en forretningsmodel. Men de muligheder vi kigger på, bliver allesammen vurderet ud fra om de går i spænd med vores overordnede mål om at hjælpe og at gøre en forskel. Her er vores kriterier:

 1. Privatlivets fred må ikke krænkes. Vi udleverer aldrig dine private oplysninger til tredjepart og spammer naturligvis heller ikke.
 2. Hvis forslaget involverer brugeren, så skal det være relevant og nærværende for denne.
 3. Spiirs kerneværdier, som er:
 1. Vi tror på social ansvarlighed
 2. Vi er på forbrugernes side
 3. Vi ønsker at give folk bedre livskvalitet
 4. Vi brænder for sagen
 5. Vi hædrer åbenhed og ærlighed i alt, hvad vi gør og siger, både internt og eksternt
 6. Vi er ydmyge, men beslutsomme over for opgaven og vores interessenter

De fleste af de modeller, vi har drøftet, er baseret på en grundide om, at både du og Spiir skal få noget ud af forretningen. Hvor Spiir tager en lille del af kagen, og du tager den største.

Derfor er det vigtigste for os at udstråle tilgængelighed og en afholdenhed i forhold til gængse kommercielle teknikker til at 'opsælge' betalingsmodeller i online-tjenester. Selvom det har været en svær beslutning, så valgte vi tidligt at Spiir skulle være en gratis tjeneste. Svær fordi det betyder vi ikke har en simpel liniær forretningsmodel ala “hver kunde giver 59 kr. pr. måned” og fordi det er svært at kommunikere tillidsfuldt, hvis det er utydeligt, hvad tjenesten skal tjene penge på.

Men vores holdning har været, at vi sagtens kan finde forretningsmodeller, som gavner brugeren og giver Spiir et levegrundlag. Præmissen for en en god forretningsmodel er at skabe merværdi i trekantsformationen: bruger, Spiir og forretningspartner. Det kan man gøre på mange måder, hvor alle tre parter får tilført mere værdi og er glade.

Vores første tanke var, at Spiir som projekt gavnede bankerne og at de så nok værdi i det til at være med at til finansiere servicen. Det har vi brugt vores første 2 år på at sande ikke vil ske. Derfor har vi kigget efter andre måder at finansiere projektet på. Fx. har vi kigget på anonymiseret forbrugsstatistik. Spiir vil kunne bidrage til mere præcis forbrugsdata hos bl.a. Danmarks Statistik og det har en værdi. Det er dog ikke noget vi er gået videre med pt., da det er komplekst og med juridiske begrænsninger. I stedet kigger vi nu på, hvordan vi kan hjælpe med at gøre de tunge poster på budgettet billigere for Spiir-medlemmer. Vi har således forhandlet en meget attraktiv grupperabat på forsikringer til Spiir-medlemmer only. Det mener vi er til gavn for brugeren, forsikringsselskabet som får kunder, der vil arbejde med deres økonomi og Spiir som får lidt at kagen.

Spiir i sin basisversion vil altid være en gratis tjeneste for brugeren.

Det er muligt at vi på et senere tidspunkt laver ekstra services, som kommer til at koste penge, men vi har endnu ingen planer i den retning..

Spiir understøtter faktisk stort set alle netbanker. For langt de fleste tilbyder vi automatisk synkronisering.

Læs mere her: Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og Spiir


For nogle få banker tilbyder vi ikke synkronisering. Her kan du i stedet indlæse filer, som du henter i den netbank. Log på Spiir og klik "Tilføj bank" og vælg din bank, så får du en trin for trin vejledning i, hvordan du henter og indlæser disse filer.

Tip: Spiir tilbyder at hente posterne automatisk for dig for de fleste danske banker

1. Hent poster fra din netbank

Ønsker du selv at hente data fra netbanken, skal du starte med at gå på din netbank. I din netbank gemmer du kontobevægelser for de konti, du vil have med over i Spiir. Filerne gemmes som CSV-filer på din computer. Når dette er gjort for de udvalgte konti, logger du på Spiir.


Du kan få en detaljeret vejledning for din bank ved at logge på Spiir og gå til 'Konti'-siden og klikke på 'Tilføj bankkonto' og vælge din bank. Hvis der tilbydes automatisk synkronisering også, så skal du klikke på linket 'Indlæs poster manuelt' i bunden af vinduet, nu får du en skridt-for-skridt vejledning til din bank.


Tip: Spiir elsker overlap i poster! Så sørg for, at de nye filer har poster, der overlapper med poster, du allerede har i Spiir. På den måde vil poster altid ryge på den rigtige konto i Spiir.


2. Indlæs posterne i Spiir

I Spiir går du til ‘Konti’ og klikker på 'Tilføj Bankkonto'. Her vælger du din bank og hvis der tilbydes automatisk synkronisering med din bank, så skal du klikke på linket 'Indlæs poster manuelt' i bunden af vinduet. Når du er klar klikker du på 'Vælg filer'. Du finder filerne på din computer, og du kan vælge flere ad gangen ved at markere flere filer.

Spiir viser dig efterfølgende om indlæsningen er gået godt.


Vigtigt: Hvis din netbank giver dig mulighed for at styre formattering af data, så husk at sørg for følgende:

 • Brug komma som decimalseperator
 • Medtag ikke adviceringer
 • Medtag kolonneoverskrifter

Du markerer en post som ekstraordinær på følgende måde

1. Gå ind på siden Poster i Spiir.

2. Find din post frem. Klik på den

3. Sæt kryds ved Ekstraordinær i højrebaren.

Læs mere om ekstraordinære poster her: Hvad er ekstraordinære poster

En ekstraordinær post er en post, som du ikke ønsker skal forstyrre overblikket over din daglige økonomi.

I modsætning til at ignorere en post ved at kategorisere den som 'Ignorer', så forsvinder ekstraordinære poster ikke helt fra Spiir. Når årsresultat på overblikssiderne opgøres, kan du se resultat med og uden ekstraordinære poster. Det samme kan du med prognosen for slutsaldoen på dit budget. Det er nødvendigt for at kunne forstå, hvordan din samlede økonomi egentlig ser ud.

Ekstraordinære poster er typisk beløb, som ikke vedrører den daglige økonomi. Det kan fx være, at du vinder i lotto, arver penge, køber ny bil eller et nyt køkken.

Læs mere her: Hvordan markere jeg en post som ekstraordinær

Vi har i Kan jeg splitte en post? beskrevet hvordan man splitter en post.

Hvis man har lavet et split som man ikke ønsker alligevel, så kan man selvfølgelig slette/redigere det split. Dette gøres ved at man markerer en post på “Poster” siden, herefter popper der er en boks op i højre side af skærmen. Nederst i denne boks er der så en knap, hvor der står “Rediger split”, hvis man trykker på denne, så kan man igen se split-popup vinduet.

Grunden til at nogle posters kategori er låst som “Kontooverførsel”, skyldes at Spiir har opdaget, at det er en kontooverførsel imellem to konti som er indlæst i Spiir.

Disse poster er blevet låst, så de ikke ved en fejl ville blive kategoriseret som en udgift/indtægt.

Bemærk at poster kategoriseret som kontooverførsler ikke medregnes i grafer og gennemsnit.

Du kan læse mere om kategorien “Kontooverførsel” her.

Mange får udbetalt løn, SU og offentlige ydelser i slutningen af hver måned. Det kan give nogle grafer der ikke helt passer, idet denne løn højst sandsynligt, er de penge som man bruger i løbet af den næste måned.

I Spiir kan du flytte poster måneder frem eller tilbage. Sådan gør du:

1. Gå til siden Poster i Spiir

2. Klik på den post, du ønsker at flytte dato på.

3. I højrebaren kan du nu vælge at flytte datoen måneder frem eller tilbage ved at klikke på pilene.


Hvad gør man hvis man har en række skjulte poster, som er i CSV filen, men som man ikke kan finde inde på “Mine Spiir”?


Vi har en hovedkategori der hedder “Vis Ikke”, under denne har vi en række underkategorier “Ignorer”, “Kontooverførsel” og “Udlæg”. Disse posteringer bliver ikke vist inde på “Poster” siden, og de tæller hellere ikke med i dine grafer, oversigter og gennemsnitter.

De er dog stadigvæk at finde i Spiir, man skal bare filtrere efter dem.
Det gør man på siden “Poster” ved at lave en filtreret søgning oppe i den mørke filterbar efter kategorien “Vis Ikke”.

Du kan også finde en beskrivelse af de forskellige kategorier her:

Eller en samlet oversigt over alle vores kategorier her.

Når du er logget ind på “Mine Spiir” kan du klikke på fanen “Konti” og få en oversigt over alle de konti, der er indlæst på din Spiir-profil. På oversigten kan du klikke på kontonavnet, og du vil blive sendt til “Poster” siden som nu har et filter på den konto, du klikkede på.

Vi arbejder på en bedre og mere brugervenlig måde at filtrere poster efter konto.

Det er ikke muligt at manuelt indtaste posteringer i Spiir lige nu. Vi arbejder dog på en funktion, hvor man kan indtaste kontante poster, f.eks. fra mobile enheder.

Funktionen stammer fra en idé i vores “Gode ideer” forum lige her: Håndtering af kontanter.

I Spiir kan du flytte poster måneder frem eller tilbage. Sådan gør du:

1. Gå til siden Poster i Spiir

2. Klik på den post, du ønsker at flytte dato på.

3. I højrebaren kan du nu vælge at flytte datoen måneder frem eller tilbage ved at klikke på pilene.

Rigtig mange mennesker har f.eks. en kantineordning på deres arbejde. Denne kantineordning bliver trukket ud af deres løn, så det er altså ikke noget som Spiir kan kategorisere og vise.

Derfor er det faktisk muligt i Spiir at splitte din løn-indtægt med et negativt beløb. Så lad os sige, at du har en indtægt på 10.000 kr. hvor der er trukket 300 kr til kantineordning, så kan du splitte indtægten i to beløb og angive fx 150 kr (for at tage højde for skatteeffekten af de 300 kr) for det ene beløb. Det andet vil så blive 10.150 kr. Nu kan du kategorisere de to beløb som henholdsvis 'Indtægt' og 'Mad og kantineordning'.

I Spiir kan du splitte enkelte poster, hvis du har lyst til det. Når du har splittet en post så holder Spiir styr på, at disse poster hænger sammen. På den måde kan du altid lave om i opdelingen efter behov.

Har du fx handlet i Bilka og købt både dagligvarer og tv, så kan du opdele posten fra Bilka i flere underposter med hver deres beløb og kategori.

Det er ikke muligt at gå ind og slette en enkelt post.

Det man kan gøre er at kategorisere den som ‘Vis Ikke → Ignorer’. Du kan læse mere om hvad kategorien ‘Ignorer’ betyder lige her: Hvordan sletter jeg eller ignorerer en post.

Hvis der er sket en fejl ved indlæsningen og du har dubletter i dine poster, så læs følgende for hjælp: Hvad gør jeg, hvis der er dubletter i mine poster.

Hvis der er tale om en lang række poster, som du ikke ønsker i din oversigt, så kan du også starte forfra ved at slette en specifik konto.

Du sletter en konti ved at klikke på fanen “Konti”. Her kan du slette alle poster for en bestemt konto. Du kan nu trykke på “Rediger” for den konti som du ønsker at fjerne, herefter trykker du blot på “Slet”. Alle dine poster for den pågældende konto vil blive slettet, og det er ikke muligt at få dem tilbage.

Vi har haft lidt problemer med overlap, fordi nogle netbanker har ændret på teksterne med tilbagevirkende kraft, og der er derfor situationer, hvor Spiir ikke håndterer overlap af poster. Hvis det er sket for dig, så skal du bare korrigere fejlen denne ene gang.

Vi har en side, som hedder konti, hvor man kan se alle konti, og “opdage” hvis Spiir ikke kunne finde ud af at der blev lavet et overlap.

Her kan du se hvor stor periode posterne overlapper over, og evt. ignorere de poster der er dubletter (det gør du ved at ændre kategori til “Vis ikke → Ignorer”). Du kan også slette alle poster på den nye konto og lave en ny indlæsning, som kun har de rigtige poster.

Vi arbejder på at lave en advarsel, så man opdager, hvis Spiir ikke kan genkende en eksisterende konto.

Vi har haft flere brugere, som har fortalt os at funktionen “Gem posteringer som fil” er deaktiveret i deres netbank. Det er ikke noget som Spiir er herre over, og vi foreslår derfor, at du kontakter banken og fortæller, at du meget gerne vil bruge Spiir, og at det kræver, at de aktiverer “Gem posteringer som fil” i netbanken. Rigtig mange banker bruger nemlig en standard netbank, så det er bare en indstilling, som de kan slå til. Vi har haft andre brugere som har haft held med at få “tændt” for eksport-delen.

Skriv endelig til os, hvis du har haft kontakt til din bank, vi vil meget gerne høre, hvad de har fortalt dig.

Hvis du har poster, som slet ikke er relevante for dit økonomiske overblik, så har du et par muligheder:

 1. Du kan kategorisere posten med kategorien ‘Ignorer’ (under hovedkategorien Vis ikke). Det er fx. brugbart til poster fra dit private erhverv, eller hvis du har dubletter. Se video.
 2. Du kan markere posten som ekstraordinær: Hvordan markere jeg en post som ekstraordinær?. Det er fx. brugbart hvis man har købt en bil kontant, eller hvis man har lagt lån om.

Det er ikke muligt at slette enkelte poster i Spiir, men du kan slette en konto, og så vil alle poster på kontoen blive slettet. Se Hvordan sletter jeg en konto eller alle mine poster?.Spiir holder styr på dine konti for dig.

Du skal bare sørge for, at der altid er overlap imellem de poster du vil indlæse, og dem som allerede er i systemet. Når nye poster kommer ind, så bruger Spiir overlappet til at identificere, hvilken konto de nye poster skal knyttes til.

Vi anbefaler derfor, at du altid tager et par måneder med, når du indlæser – på den måde slipper du også for selv at holde styr på, hvornår du læste poster ind sidst.

I Spiir kan alle forbrugsbudgetter og forbrugsloftet sættes til at være løbende. Det betyder at penge flytter med fra måned til måned - både overskud og underskud. Hvis du fx laver et budget på Tøj, sko & accessories på 1000 kr i måneden og sætter det løbende, så vil Spiir holde styr på, at du ikke må bruge mere end 12.000 på året i den kategori. Hvis du fx i januar bruger 2000, så har du nul kroner til februar hvorefter du igen vil have 1000 kr tilrådighed.Det er smart at anvende løbende budgetter, hvis du ikke ved hvornår dine udgifter falder, men du ved, at du ca. bruger X kroner på på et år. Tøjindkøb foregår ofte i "klumper", hvor du måske køber for 2000 kr tøj men så ikke køber noget de næste to måneder, hvorefter du igen bruger 2500 kr. Til den slags er løbende budgetter virkelig gode.Som du kan se i eksemplet ovenfor, så er der et budget på Biograf, koncerter og forlystelser, hvor der er brugt lidt mere end budget i januar og derfor mangler der en smule af budgetsøjlen for februar (den blå). I februar bruges der mange fleren penge end forventet, hvorfor søjlerne er tomme for mar-maj for at vise, hvor lang tid du skal "spare" for at komme tilbage på planen.Læs også:
Hvordan fungerer Spiirs budget
Hvad er et forbrugsbudgetI Spiir kan du lave budgetter for dit variable forbrug. Du kan fx lave et budget for dine dagligvareindkøb uden at du behøver gemme kvitteringer og tælle sammen hver måned. Det gør Spiir for dig.
Når du laver et forbrugsbudget, så vælger du kategorien det skal gælde for og sætter et månedligt beløb. Herefter får du et øjebliksbillede af, hvor meget du har brugt i indeværende måned, og hvor meget du har tilbage. Du kan også se om du er gået over eller under de to foregående måneder.Hvis du klikker på Dagligvare-budgettet så får du en oversigt for hele budgetåret og du kan ændre på budgettet for de enkelte måneder.

Hvis du fx ønsker at sætte et lidt højere budget fra maj og resten af året, så klikker du bare på søjlen for maj og skriver det nye beløb ind i feltet under grafen.Du kan også se, hvad du bruger i gennemsnit på denne kategori, og hvad andre bruger. Det er en god måde at fornuftstjekke budgettet på. I dette tilfælde ser det ikke for godt ud. Der bliver brugt alt for mange penge.Læs også:
Hvad er et forbrugsloft
Hvad er et løbende budget

Spiirs budget giver dig mulighed for at sætte et forbrugsloft. Det er det beløb du planlægger at bruge på alt andet end regninger - altså dit variable forbrug. I banken spørger de til dit rådighedsbeløb. Det er lidt det samme, men i Spiir har vi valgt at kalde det et forbrugsloft, fordi du kan sætte dit mål lavere end dit rådighedsbeløb, hvis du fx ønsker at spare op.

Forbrugsloftet vises i toppen af sektionen Forbrug i Spiirs budget. For indeværende måned kan du se, hvor meget du har brugt, og hvor meget du har tilbage. Du kan også se en linje for, hvor du burde være med dit forbrug på det tidspunkt, hvor du kigger. I eksemplet ovenfor er der brugt mange flere penge pr. dag allerede d. 3 marts i måneden. Linjen for den 3. marts viser, hvor den grønne bar burde være, hvis du havde brugt nøjagtigt 30.000 divideret med det antal dage der er i måneden.Du kan også se de to foregående måneder. Hvis de lyser rødt, så har du brugt for meget, hvis de lyser grønt, så har du brugt mindre end budgetteret.Hvis du klikker på forbrugsloftet, så får du mulighed for at se en oversigt for året og du kan indstille budgettet pr. måned her.

Hvis du fx ønsker at ændre loftet fra juni af, så det kun er 25.000 kr pr. måned. Så klikker du på søjlen for juni og skriver 25000 i feltet under grafen.Du kan også se, hvordan dit forbrugsloft ser ud i forhold til dit gennemsnitsforbrug. Hvis du klikker på ikonet med de to personer i toppens højre hjørne, så ser du dit forbrugsloft i forhold til andre der ligner dig.


Spiirs budget består af flere dele. Der er en sektion for indkomst, regninger, forbrug og resultat. Budgettet holder sig selv ajour hvis du har koblet din bank til Spiir med automatisk overførsel af poster. Det betyder, at du altid har et klart billede af, hvordan det går i forhold til din plan for året.


Det er super nemt at komme igang med budgetter i Spiir. Du kan starte med at lave et forbrugsloft og nogle forbrugsbudgetter, fx et Dagligvarebudget. Så vil Spiir holde styr på, hvor meget du bruger samlet set men også give dig en status på, hvor meget du bruger på Dagligvarer.Hvis du vil lave et fuldt budget, så skal du starte med at gå ind på sektionen Indkomst og gå alle indtægter igennem for at sætte dem rigtigt op. Når det er gjort, så gør du det samme med dine regninger. Herefter fortæller Spiir dig dit rådighedsbeløb. Du bør sætte forbrugsloftet tæt på dette og helst ikke over (med mindre du har noget opsparing du bruger af). Når det er gjort, så kan du på resultatsiden følge budgettet og dit faktiske forbrug.Læs også:

Hvad er et forbrugsloft
Hvad er et forbrugsbudget
Hvad er et løbende budget
Hvad viser resultatgrafen for et budget


Den blå linje er dit budgetterede resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har budgetteret med et underskud på 18.000 kr og i februar har budgetteret med 13.000 kr i underskud, så vil grafen i februar være på 31.000 kr i minus.

Den orange linje er dit faktiske resultat lagt sammen måned for måned. Så hvis du i januar har haft et overskud på 17.000 kr og i februar har haft et overskud på 3.500 kr, så vil grafen i februar være på 20.500 kr plus.

På den måde kan du nemt se forskellen imellem, hvor du burde være med dit budget (den blå linje) og hvor du faktisk er (den orange linje). I dette tilfælde har du 51.500 kr mere opsparet på dit budget når, du går ud af februar måned. (I øvrigt noget af en forbedring, måske du havde glemt nogle indtægter i dit budget?)

Den stiplede linje er en prognose som Spiir beregner for dit faktiske resultat. Prognosen beregnes ud fra en antagelse om at de budgetterede regninger overholdes som planlagt, mens dit forbrug følger de sidste 3 måneders faktiske forbrug. Så hvis du fx har brugt 8.000 kr over dit budgetterede forbrugsloft, så vil det også lægges ind i prognosen og påvirke den stiplede linje negativt resten af året og dermed vise, som i eksemplet ovenfor, at du endte med et dårligere resultat end forventet. I dette tilfælde antager Spiir at dine indtægter og regninger forbliver som planlagt og at dit forbrug er væsentligt højere end planlagt. (Men som nævnt ovenfor, så havde du måske glemt at planlægge korrekte indtægter i budgettet. Hvis budgettet opdateres med korrekte indtægter, så vil prognosen stige igen).

Inden vores officielle lancering havde vi faktisk en kategori der hed “Lommepenge”, den blev dog fjernet, fordi vi oplevede at der var mange der kategoriserede poster for f.eks. deres kone fordi det så var hendes “lommepenge”. Kategorien var dog lavet mere for lommepenge man f.eks. giver til sine børn.

Indtil da anbefaler vi at man kategorisere det under “Andet privatforbrug” og evt. et tag med “Lommepenge”. Mange af vores brugere tagger også sådanne posteringer med børnenes navne, så de kan se alle poster der er relateret til de enkelte børn.

Det er ikke muligt at oprette nye kategorier.

Grunden til dette er, at vi ønsker at vores brugere kan sammenligne deres privatøkonomi med hinanden. På den måde er der ikke forskel på, hvilke udgifter der tages med under fx Bolig.

Vi har i stedet indført et koncept, som vi kalder tags – en slags virtuelle mærkater. Du kan oprette egne tags, og vi gør det snart muligt at visualisere tags. Et eksempel på et tag kunne være ‘Bryllup’, hvis man gerne vil administrere økonomien for dette “projekt”.

Vis ikke

Disse kategorier er helt specielle, og de ændre hvordan din økonomi ser ud, da poster kategoriseret som 'Vis ikke' bliver skjult og ikke indgår i grafer og gennemsnit. Så pas på, når du bruger dem. Klik på linkene nedefor for at få mere information om, hvordan de forskellige virker.

Indkomst

Denne kategori indeholder alle dine indtægter. Bemærk at du i visse situationer kan vælge at kategorisere indtægter i en udgiftskategori. Hvis du fx. sælger en computer for 2.000, og køber en ny for 8.000, så kan du kategorisere salget som "Elektronik". Dette giver ofte et mere korrekt billede af dit forbrug.

 • Løn
 • Pensionsudbetaling
 • Dagpenge/overførselsindkomst
 • SU & studielån
 • Børnepenge
 • Underholds- & børnebidrag
 • Feriepenge
 • Renteindtægter
 • Udbytte & afkast
 • Overskydende skat
 • Boligstøtte
 • Anden indkomst

Bolig

Regninger

 • Boliglån/husleje
 • El, vand, varme & renovation
 • Ejerforening
 • Ejendomsskat
 • Husforsikring
 • Indbo- & familieforsikring
 • Alarmsystem
 • Udgifter fritidshus

Forbrug

 • Ombygning & vedligehold
 • Have & planter
 • Andre boligudgifter

Transport

Regninger

 • Bil-, MC-, bådlån o.l.
 • Bilforsikring & autohjælp
 • Ejerafgift/grøn afgift

Forbrug

 • Brændstof
 • Bus, tog, færge o.l.
 • Taxi
 • Parkering
 • Værksted & reservedele
 • Anden transport

Husholdning

I denne kategori finder du alle de forbrugsposter, som vi anser som nødvendige for at komme igennem hverdagen.


Forbrug

 • Dagligvarer
 • Kiosk, bager & specialbutikker
 • Apotek & medicin
 • Behandling & læger
 • Kantine- & frokostordrning

Andre leveomkostninger

Regninger

 • Underholds- & børnebidrag
 • Institution
 • Fagforening & a-kasse
 • Livs- & ulykkesforsikring
 • Sundheds- & sygeforsikring
 • TV & licens
 • Telefoni & internet
 • Foreninger & kontingenter

Forbrug

 • Briller & kontaktlinser
 • Studieudgifter

Privatforbrug

I denne kategori finder du alle de luksus prægede forbrugsposter. Hvis du har et højt forbrug, så er det typisk her du skal kigge efter besparelser.


Forbrug

 • Fast food & take away
 • Bar, cafe & restaurant
 • Tøj, sko & accessories
 • Møbler & boligudstyr
 • Elektronik & computerudstyr
 • Film, musik & læsestof
 • Online services & software
 • Hobby & sportsudstyr
 • Biograf, koncerter & forlystelser
 • Frisør & personlig pleje
 • Sport & fritid
 • Hus & havehjælp
 • Spil & legetøj
 • Tips & lotto
 • Babyudstyr
 • Kæledyr
 • Gaver & velgørenhed
 • Cigaretter & alkohol
 • Kontanthævninger & check
 • Højskole- & kursusophold
 • Serviceydelser & rådgivning
 • Andet privatforbrug

Ferie

Forbrug

 • Fly & Hotel
 • Billeje
 • Sommerhus & camping
 • Ferieaktiviteter
 • Rejseforsikring

Diverse

Forbrug

 • Ukendt
 • Bankgebyrer
 • Rykkergebyrer
 • Bøder & afgifter
 • Restskat

Lån & gæld

Regninger

 • Studielån
 • Forbrugslån
 • Private lån (venner & familie)

Forbrug

 • Udlånsrenter

Pension & Opsparing

I Spiir bliver poster kategoriseret som Pension & Opsparing vist som udgifter i graf og gennemsnit.


Regninger

 • Pensionsopsparing
 • Børneopsparing
 • Anden opsparing

Forbrug

 • Værdipapirshandel

Kategorien ‘Udlæg’ bruges til at indikere, at man har lagt penge ud. Spiir fjerner poster markeret som ‘Udlæg’ fra visualiseringen af din økonomi. Vi antager at der på et tidspunkt vil komme en indtægt for at balancere dette udlæg. Du skal altså også blot kategorisere denne nye post som ‘Udlæg’.


Eksempel:

Du har været på forretningsrejse, og havde et privat udlæg på en restaurant på 500 kr. Denne post kategorisere du som "Udlæg".

En måned senere overføre din arbejdsgiver de 500 kr. til din konto. Denne post kategorisere du også som "Udlæg".

Fordelen ved at kategorisere poster på denne måde er at dit udlæg ikke tæller med i grafer og gennemsnit.


VIGTIGT: Da poster med udlæg ignoreres i grafer og gennemsnit, er det meget vigtigt, at dine udlæg går i 0, når alle udlæg er udlignet. Du kan tjekket dette ved at lave et filter på poster siden eller ved at klikke her: https://mine.spiir.dk/poster/?subcategoryIds=101.


Tip: Brug evt. split til at splitte poster for at få skæve beløb til at passe helt præcist.


Eksempel: Hvis du får de 500 kr. tilbage som en del af den næste månedsløn, kan du benytte vores Split funktion til at "skabe" modposten på 500 kr. se kan jeg splitte en post?

Ja og det er meget hurtigere, når først du kan huske vores genveje.

Genveje på siden ‘Poster’. De gælder, når du har klikket på et kategorifelt.

 • [Pil ned] & [Pil op]
  Naviger frem og tilbage i listen af poster
 • [Alt] + [Pil ned]
  Åbner kategorimenuen – den bliver også åbnet hvis du begynder at skrive navnet på en kategori
 • [Pil ned] & [Pil op]
  Gå frem (eller ned) i listen af kategorier (når du har klikket [alt]+[Pil ned]) eller listen af forslag (når du har skrevet tekst i feltet)
 • [Esc]
  Lukker kategorimenuen
 • [Enter]
  Vælger kategori og går til næste post
 • [Ctrl] & [A]
  Mac: [Cmd] & [A]
  Markerer alle posterne på siden, hvis du i forvejen har markeret 1 post.
 • [Shift] & klik
  Du kan nu ligesom i mange andre programmer vælge adskillige poster ved at Shift + klikke på poster.
 • [Shift] & [Pil Op/Ned]
  Ligesom ovenstående, så kan man også bruge piletasterne til at markere flere poster.
 • [Ctrl] & klik
  Mac: [Cmd] & klik
  Ved at holde [Ctrl]/[Cmd] nede mens du klikker på flere poster, kan du markere adskillige poster. Det samme som at klikke på fluebenet på hver post, nu blot med genvej.

Kategorien ‘Kontooverførsel’ bruges til at indikere, at nogle penge er flyttet fra en konto til en anden. Spiir fjerner poster markeret som ‘Kontooverførsel’ fra visualiseringen af din økonomi. Vi antager, at pengene bliver brugt fra den konto, hvortil de er blevet overført, og først der vil de blive kategoriseret i en udgiftskategori.

Hvis du har flere konti – fx en lønkonto og en budgetkonto – så finder Spiir selv dine overførsler og sætter dem til ‘Kontooverførsel’.


Hvis du har konti i forskellige banker, så bliver du selv nødt til at holde styr på overførslerne.

Det er vigtigt, hvis du gør det manuelt, at du altid identificerer de to poster, som overførslen dækker over og får sat dem begge til ‘Kontooverførsel’


Hvis du kun har din lønkonto i Spiir, og der på denne er overførsler til en budgetkonto, så

skal du ikke sætte disse til ‘Kontooverførsel’. I stedet skal du kategorisere posterne som udgifter.

I følge dansk lov er en kopi af en kvittering, bon, forsikringspolice eller lignende dokument lige så gyldig som originalen.

Dette gælder dog kun den lovpligtige dækning, som fx. garanti og reklamation. En butik sætter selv regler for at tage varer retur og give penge tilbage.

Du kan sende et bilag direkte til din Spiir-konto via e-mail. Der er to måder at gøre dette på:


 • Hvis du sender fra den email-adresse, som du også anvender til at logge på Spiir: Send dine bilag til bilag@spiir.dk, så indlæser vi bilaget på den tilsvarende Spiir bruger.
 • Hvis du sender fra flere forskellige email-adresser
  Send dine bilag til bilag+[dit mailnummer]@spiir.dk (fx bilag+123456789@spiir.dk) - Du kan sende et bilag direkte til din Spiir-konto fra en hvilken som helst afsender. Du finder denne adresse på bilag-siden, når du er logget på Spiir. Klik på knappen "Send email". TIP: hvis du gemmer adressen som en kontakt, så kan du give den et mere sigende navn, fx Bilag.
Spiir indlæser kun vedhæftede filer som bilag og ikke e-mailen selv. Vi understøtter vedhæftede filer som billeder (.PNG og .JPG) og PDF-filer.Bemærk: Hvis vi ikke kan indlæse bilagene, eller du har sendt til en email-adresse vi ikke kender, så får du en e-mail tilbage med svar på, hvad der gik galt.

Når du vil hente poster automatisk fra Danske Bank, skal du bruge den pinkode du bruger til Danske Banks mobil-app. For at kunne oprette en pinkode skal du være tilmeldt Danske Mobilbank. Pinkoden hedder servicekode i Danske Bank


Du opretter en pinkode således:

 1. Log på Danske Banks netbank
 2. Vælg menuen "Mobile tjenester"
 3. Når du har tilmeldt dig, får du en servicekode som er den pinkode du skal indtaste i Spiir

Du ændrer din pinkode således:


Log på Danske Banks netbank-----------


Vælg menuen "Mobile tjenester" og undermenuen "Se eller skift servicekode"-----------


Tryk på "Skift servicekode"-----------


Indtast ny servicekode i feltet og tryk på "Ok"
-----------


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.
Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og Spiir

Når du vil hente poster automatisk fra Nordea, skal du bruge den gamle 6 cifret pinkode. Det gør du således:


1. Log på Nordea netbank med NemId: https://www.nordea.dk (ikke konto-kik - VIGTIGT!).

----------


2. Vælg menupunktet Mobil


----------


3. Vælg så menupunktet Mobilbank (menupunktet er ikke synligt med konto-kik).----------


4. Klik på linket "Bruger du andet end iPhone/iPad eller Android mobil" (nederst).
----------


5. Tryk på "Skift Mobilbankkode", angiv dine nye kode og klik "Godkend".
----------Nu har du oprettet/ændret din pinkode. Den kan du bruge sammen med dit CPR-nr i Spiir til at hente poster fra Nordea automatisk.


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.


Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og Spiir

På kontisiden i Spiir er det muligt at skifte kontotype. Når man skifter kontotype ændre det, hvordan Spiir beregner grafer og nøgletal. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige kontotype.

Spiir understøtter følgende kontotyper:


 • Forbrug
En forbrugskonto er en konto du bruger penge fra. Overførsler imellem forbrugskonti fjernes fra overblikket i Spiir (vha. kategorien Kontooverførsel), da pengene jo blot flyttes fra konto til konto.

Forbrugskonti kan have en kassekredit tilknyttet. En konto, hvor du både sparer op på og bruger penge fra bør også være en forbrugskonto i Spiir.

 • Lån ("Boliglån/husleje", "Bil-, MC-, bådlån o.l.", Studielån og Forbrugslån)

En lånekonto er en konto som udelukkende indeholder poster på et lån (afdrag, renter o.l.), og hvor indbetalinger til kontoen er afdrag på lånet. Dette kan være dit billån, boliglån, forbrugslån osv.
 • Opsparing (Pensionsopsparing, Børneopsparing og Anden opsparing)
En opsparingskonto er en konto som udelukkende er til opsparing (fx pensionsopsparing eller børneopsparing), og hvor dine penge er bundet i en længere periode.

Opsparing på en konto, som du kan forbruge fra, skal ikke markeres som 'opsparing' i Spiir. Denne type betragtes som en konto af typen 'forbrug'.


VIGTIGT: Når man vælger kontotypen Lån eller Opsparing, bliver alle posterne skjult fra poster-siden, og alle poster på kontoen bliver kategoriseret med den kategori der svarer til kontotypen (fx. Kontotype: Børneopsparing -> Kategori: Børneopsparing). Hvis man overfører (hæver) penge fra en lån- eller opsparingskonto tilbage til en forbrugskonto, så vil dette blive kategoriseret som "Anden indkomst" (men det kan ændres). Rationalet bag dette er, at hvis man sparer op til fx. pension eller uddannelse over mange år, så ser man det som en udgift, når man sparer op, og den dag man får pengene udbetalt (fx. når man bliver pensioneret), så ser man det som en indtægt.

I Spiir kan man ikke slette poster enkeltvis, men det er muligt at ignorere enkelte poster. Se kan jeg slette en post.

Hvis man vil slette alle poster, så skal man slette alle sine konti. Når du sletter en konto vil alle poster på kontoen også blive slettet.

 1. Gå in på Konti siden (Poster -> Konti)
 2. Klik på en konto for at åbne konto dialogen
 3. Klik "Slet konto...". Kontoen og alle poster bliver slettet.
 4. Gentage punkt 2 og 3 for alle konti.

Se også Hvordan sletter jeg min bruger.

Hvis du er automatisk opkoblet via Lån & Spar, så skal du afmelde automatisk overførsel inde fra netbanken.

Nej, det er desværre ikke muligt at se grafer eller gennemsnit for en enkelt konti lige i øjeblikket. Spiir opfatter som udgangspunkt din økonomi som en helhed, og derfor er gennemsnit, grafer osv. alt sammen ud fra hele din økonomi(alle dine konti).

Det er dog muligt at se posterne fra en enkelt konto. Se mere her Er det muligt kun at se poster fra én konto?

Spiir indlæser automatisk nye poster på en eksisterende konto, hvis du laver et overlap med de eksisterende poster fra begge konti.

Hvis du ser den samme konto flere gange, så skal du lave et fuldt udtræk fra netbanken, hvor posterne overlapper begge konti.

Bare rolig, Spiir vil automatisk finde dubletter og flette dine konti sammen.

Har du ikke mulighed for at lave et overlap, kan du manuelt flette dine konti. Det gør du ved at klikke på "Flet konti" i højre side, når du står på konto-siden i Spiir.

Når du er logget ind på “Mine Spiir” så kan du gå op i den grønne menu, og vælge "Profil" og derefter “Slet bruger”. Du kan gå direkte til denne side ved at klikke her: https://mine.spiir.dk/profil/slet-bruger


I app’en sletter du din bruger under Indstillinger > Profil > Slet bruger og data.


Når du sletter din bruger, så sletter vi alle dine konti, poster, bilag osv. Derfor kræver vi at du skrive din adgangskode, for at være helt sikker på, at det er det du ønsker.

Vi har planer om at understøtte Mastercard, Eurocard og Diners, så man kan begynde at få indlæst sit MasterCard og lignende i Spiir, og ikke bare har en stor post der hedder “Mastercard”. Vi har dog fundet ud af, at det var sværere end vi først havde antaget.


Indtil da anbefaler vi, at du manuelt splitter posten, evt. bare i nogenlunde størrelser.

For at hente poster automatisk fra din bank, så skal du aktivere din mobil og anvende Cpr-nr som brugernavn og mobilbank-pinkode som kode. Med denne read-only adgang, henter Spiir på dine vegne poster automatisk fremover.


Sådan ændrer du din pinkode:


1. Log på netbank med NemId


----------


2. Vælg menupunktet "Mobile tjenester"
----------

3. Tryk på "Skifte pinkode"----------

3. Indtast ny pinkode og tryk "Næste"


----------

4. Underskriv med dit Nem-Id og tryk "Godkend"----------

Nu har du oprettet/ændret din pinkode. Den kan du bruge sammen med dit CPR-nr i Spiir til at hente poster fra banken automatisk.


Indtast den nye pinkode i Spiir og du er klar.


Læs også:

Automatisk synkronisering af poster mellem netbank og SpiirKundesupport af UserEcho