+692
Planlagt
Emil Rasmussen 6 år siden i Hjemmeside / Features • opdateret af Persson 5 måneder siden 42
Min kone og jeg har en fælles budgetkonto til alle vores faste udgifter. Derfor bliver alle mine faste udgifter skjult bag én post "Faste udgifter".

I første omgang vil jeg gerne kunne importere alle posterne fra den fælles budgetkonto og splitte posterne i 2. (Har forstået at det er på vej...) Så har jeg overblik over min egen økonomi.

I anden omgang vil jeg gerne kunne lave et overblik over familiens økonomi - uden at skulle importere min kones poster (jeg vil egentligt helst ikke "snage" i hendes konto).

Jeg ved ikke om det er to forskellige problemstillinger, men der er i hvert fald lidt arbejde for jer, mht. håndtere folks forskellige type af fællesøkonomi.

Svar

Svar
Der er en hel del scenarier at tage højde for her. Vores første version bliver at kunne have to brugere knyttet til en Spiir profil. Hver bruger kan have sin egen private konti med og så en fælles konto eller flere, fx budget og madkonto. Man kan så specificere hvad den anden må se fra private konti (ingenting, saldo, etc). For at lave det skal vi lave kernen af Spiir om, så vi har flere brugere til en profil og dernæst skal vi ændre en del af vores konto-håndteringslogik. Det har været længe undervejs og bliver skubbet til fordel for mange lavere hængende frugter, men snart vil vi begynde på den del der har med flere brugere til en Spiir-profil.

Vi har ikke glemt dette ønske. Det står også højt på vores liste. Det har bare vist sig at være sværer end som så at lave en løsning, som er nemt og intuitiv at bruge.
+1
I second that !

Når man på et tidspunkt kan lave flere konti, ville det give mening at kunne dele enkelte konti med resten af husstanden.
Jep, denne funktionalitet kunne jeg også godt bruge. Min kæreste og jeg har det princip at vores økonomi kun skal være semi-forbundet således at vi har ting som vi begge betaler til og har brug samlet set at kunne se historikken for, planlægge for (f.eks. fremtidige ferier) og budgettere for for at realisere planerne.

Men vi har også hver vores egen økonomi som vi selv bestemmer over og de skal styres hver for sig,
Jeg har et lignende behov. Har indlæst en fælles budgetkonto og min private lønkonto, hvilket tilsammen giver et upræcist billede, hvor udgifter fylder for meget. Vil gerne kunne overskue både min privatøkonomi og familiens samlede økonomi.
Kom herind pga. samme problemstilling. Vil gerne kunne se et overblik for forskellige konti, enkeltvis.
+1 for den ide, og her er en lille udvidelse:

Min kæreste og jeg har en fælles konto som vi begge overfører penge til hver måned, og som så bruges til husleje, dagligvarer, forsikring etc. Det ville være smart hvis poster fra denne konto kan indgå med 50% i min oversigt (altså halver alle beløbene og læg dem sammen med posterne fra min personlige konto).
+1
Hej Alle,

Ville det være brugbart for jer med delvis-fælles økonomi at kunne angive hvor mange procent en given konto skulle tælle med i økonomien? Det betyder hvis man har en fælles budgetkonto og den fx er delt 60/40, så vil den ene part have en profil, hvor budgetkonto tæller 60% og den anden have en profil, hvor samme konto tæller 40%.
Ja, det vil absolut være brugbart.
Man skal tage højde for, at de udgifter som fx en lønkonto overfører til en fælles budgetkonto kan komme til at stå som udgifter to gange.
Absolut, det ville være en kæmpe stor ting. Så ville jeg lettere have mulighed for at bevise overfor min kæreste, hvem der i virkeligheden bruger pengene på vores fælleskonto ;-)
Hej Rune

Dit forslag giver rigtig god mening. Gå bare videre med den idé!
Procentvis fordeling lyder snedigt men simpel deling (flere brugere med adgang til en konto) vil egentlig dække vores behov.

På den måde er dette forslag også relateret til https://spiir.uservoice.com/forums/86363-ris-ros-nsker-og-fejl/suggestions/1592721-h-ndtering-af-f-lles-budgetkonto.
Bemærk: Vi har flettet denne ide med en anden populær ide, som lød som følger:


Deling af konto mellem brugere

Jeg vil gerne bruge Spiir sammen med min kæreste, så vi kan holde styr på hvordan vi bruger pengene på vores fælleskonto.

Efter kontooversigten bliver implementeret, ville det være rart, hvis jeg kunne dele en konto (eller flere) med hendes bruger.


Alle kommentarer og stemmer er også flyttet.
Jeg har lidt samme problem som de øvrige nævner. Altså at min kone og jeg har hver vores lønkonto, men en fælles budgetkonto, som vi begge betaler til fra vores lønkonto. Samtidig fungerer budgetkontoen som en boligkredit. Så lige nu føler jeg desværre ikke at Spiir kan give mig et totalt overblik.
Hej Henrik. Har du nogle ideer til, hvad Spiir skulle tilbyde for at I vil kunne få et totalt overblik?
Ligesom flere andre har påpeget, overfører jeg også et fast beløb ind på en fælles budgetkonto. Dette faste beløb kan jeg så yderligere splitte, så det matcher min del af betalingen til de faste udgifter. MEN - kan det virkelig passe at jeg skal gøre det for hver eneste overførsel?

Helt enig med Emil i, at det kunne være rart med to overblik - En for fællesøkonomien/fælles faste udgifter og indtægter og en for egne/private udgifter og indtægter..
Min kone og jeg har i princippet fælles økonomi selvom vi har hver vores konti. Vi har en fælles friværdikonto som vi sætter penge ind på hvis vi har overskud på vores lønkonto og hæver på hvis vi har tæt på underskud.
Selvom det fx er min kone der handler mest ind, er det til familien og derfor en del af mit forbrug.
Vi kunne derfor godt bruge at man kunne slå to brugere sammen og vise det samlede forbrug.
Hej Rune (Spiir). svar til dit spørgsmål stillet den 23. maj. Jeg ser nu, at Spiir automatisk har kategoriseret min og min kones indbetalinger til budgetkonto som kontooverførsler, og at de derfor ikke bliver talt med i forbrugsregnskabet. Det var jeg ikke opmærksom på før, - så en stor del af det med at mangle "det totale overblik" også handler om, at bruge Spiir ofte, så man lærer funktionerne at kende. Normalt lægger jeg et budget i et regneark og forsøger at følge op på det, men i travle perioder, får jeg ikke helt fuldt op på det. Og det vil jo så være her, at Spiir kommer ind :-) og hjælper mig med en del af det grove arbejde.

Men om jeg har brug for en anden måde at skaffe overblik på? Ja måske at man kan vælge en af de konti ud af f.eks. de 3 stykker, der indgår i på ens Spiir-log-ind og så forsøger at skabe sig et overblik for en konto ad gangen. Måske ligger denne funktion allerede i Spiir?, men jeg kan bare ikke finde den.
Mvh. Henrik

Kære Spiir.dk Kan det ladesig gøre med et bugetkonto da jeg er allene mand.
jeg har konto i nordea i Søborg.
Venligst Preben Mortensen.
Hvornår vil denne "splitning" af kontier træde i kraft? VIlle være en super løsning
@spiir.dk
Er der en status/ETA for hvornår denne funktion bliver implementeret ?
Hej, alt på spiir fungerer jo fedt. Mangler bare budgetdelen. Nykredit har lavet et smartbudget, der tager udgangspunkt i gennemsnit og så selv regner tallene rimelig nemt ud. Måske hvis spiir kunne noget tilsvarende med enkelte indtastninger og at man så kunne tilpasse manuelt og følge med i månedligt om man overholder sit budget? http://www.nykredit.dk/informationsSide.do?iwID=/privat/informationsside/diverse/kvikbudget.xml
Hej Nadja

Spiir's budget er faktisk en del smartere en Nykredits. Vores tager udgangspunkt i dit eget forbrug det sidste år, og er således meget mere præcist, end hvis man kigger på en gennemsnits person. Du skal kun ændre noget, hvis du ved, at din indkomst eller nogle regninger kommer til at ændre sig.

Vi tilføjer meget snart muligheden for at se, hvad andre bruger på en bestemt kategori direkte i budgetdialogen (http://feedback.spiir.dk/forums/86363-gode-ideer/suggestions/1623269-sammenlign-økonomi-med-andre-brugere). Og så har du det bedste fra begge verdener. Jeg tror, det er den funktion du efterlyser?

Denne konkrete ide går dog mere på, at mange gerne vil have mulighed for at kunne bruge Spiir, hvis de har det, vi kalder "delvis fælles økonomi", hvor man som par har en fælles budgetkonto og måske en madkonto, men ellers ikke ønsker at se hvad den anden bruger penge på.

Jeg har også dette behov. Jeg tror dog at løsningen som foreslået andetsteds vil kunne løse både dette samt andre behov:

http://feedback.spiir.dk/topics/524-flere-budgetter-til-een-user-account/


Det kunne også løses som en slags multi-user funktion.
Jeg Rudi har en oversigt hvor jeg lægger mine ting ind.
Jeg har en Lønkonto, en opsparing samt en transportkonto som jeg kan se i mit budget.
Jeg overfører hver måned et fast beløb til budgetten.

Oppe i højre hjørne kunne man så vælge Fælles-budget visning, hvor den kun viser grafer , budgetter og prognoser over fælles budgetten. Hvor den faste overførsel som jeg lavede fra min konto som en udgift står på budgetten som en "indtægt". Dette kan også løses med en særskilt konto.

Men det er jo kun for os der styrer fælles budgettet som et delvis fælles budget og har en særskilt konto i banken til dette.
Hvorfor ikke gøre som i e-boks, nemlig en mulighed for at invitere en anden spiir-bruger,
denne bruger skal så acceptere invitationen, og så kan man se hinandens poster, på de konti
man har valgt at dele...
Det skal selvfølgelig også være muligt at lukke for deling igen, fra begge spiir-brugere..
Afventer også spændt denne funktion.
Jeg savner også at kunne skelne mellem mine "private" penge og vores fælles penge.
Min tidligere bank brugte forbrugsoversigt fra BEC, hvor det var muligt at gruppere sine konti, så jeg med et enkelt klik kunne vælge "mine konti", "fælles konti", "alle konti", "husholdning" osv. Overførsler mellem grupperede konti blev så ignoreret ligesom spiir lige nu gør med alle indlæste konti, men kun mellem grupperede konti. Ex: En overførsel mellem budgetkonto og husholdningskonto vil i gruppen "Fælles konti" blive ignoreret, mens en overførsel til min privatkonto blive vist som en overførsel.
Som andre også skriver, skævvrider det mit overblik i spiir at den blander mine private penge sammen med vores fælles, samtidig med at jeg ikke kan se min mands private penge (og heller ikke ønsker det).
Så er der noget nyt omkring den her funktion? Det er mit eneste store savn ved overgangen til spiir fra BEC, så håber at der snart sker noget.
Kunne man lave en funktion, der til- og fravalgte de konti, som man ville bruge lige nu? Jeg savner at kunne isolere min egen økonomi. Andre gange konens.
Mon der snart kommer nogen opdatering om dette ønske fra spiir - det er over et år siden I har opdateret her?

Ønsket er lige nummer tre når det gælder stemmer, så forhåbentlig bliver det også prioriteret hos jer?
Men er det virkelig så komplekst? Funktionen med at vælge konti til og fra som Asser Munch (4. december) foreslog kunne sandsynligvis løse problemet for mange - hvis man herudover gjorde muligt at gruppere konti som BEC gør, som jeg også nævner nedenfor (det er mig der er Anonym) - dvs. fx markere at "budget" og "husholdning" er fælleskonti og dermed se alle poster fra disse to konti.
Som det er nu, kan man selv via "konti" vælge en kontos poster og fx tagge dem med "fælles" - problemet er lige nu, at tags kun har en funktion under Poster og ikke under Overblik eller Budget.
Jeg indrømmer blankt at min viden om programmering er yderst begrænset, så jeg undskylder på forhånd hvis min viden om opgavens kompleksitet er totalt fejlvurderet;-)

Jeg kan godt se at dette ikke løser problemet for brugere der omvendt ønsker at lægge deres konti sammen i spiir, men skal det måske ikke ses som to forskellige problemer:
1. At vælge fælles og separat økonomi/konti til og fra ud fra hvad der allerede er importeret i spiir
2. At have fælles brugeradgange selvom man ikke har fælles konti.
Vi venter i spænding hjemme hos os til dette er klart for indtil da kan vi ikke bruge spiir til noget.
Nu er det snart ved at være 2 år siden der er kommet en opdatering mht dette. Noget nyt? Jeg er nød til at oprette mig som to brugere for at kunne få overblik over min private konto og vores fælles konto individuelt. Det burde ikke være særlig svært at vælge om man kun vil se overblikket fra en konto eller det samlede overblik. Dette ville for mig være en god start.
Jeg må tilslutte mig dette. En gå start kunne være at have muligheden for at hæve 2 profiler for en login. En personlig profil og en fælles profil. Og så snere muligheden for at hente data fra én profil til den anden. jeg er ny til spiir og uden fælles konto er det svært at bruge.

Være ikke bange for at sige ting som det er. Det er altid bedst at få besked end at stå i det uvisse.
Det ville være smart hvis man for hver bank konto kunne tilknytte den til et givent budget. Dvs. vores fælles mad/budget/bil osv konti kunne tilknyttes et budget og min egen private forbrugskonto kunne tilknyttes et andet. Det ville give mig et meget bedre overblik. Så kunne man f.eks. også lave et budget over nogenlunde faste udgifter (licens, husleje, vand, varme, el osv) og have separat de mere flydende udgifter (mekaniker, rejser, benzin osv)
Jeg tilslutter mig det specifikke ønske fra David Peters, altså en generel løsning for det oprindelige ønske.

Kære Spiir
Jeg ved I har travlt og gør en masse indenfor jeres nuværende økonomiske rammer specielt omkring automatik for flere banker. Til gengæld virker dette som et højt prioriteret ønske fra brugernes side og der er nu er under 8 uger til 3 års dagen for dette ønske.

Da det er over 2 år siden sidst kunne vi ikke få en ny kommentar fra jer? Ja, gerne tage fat i en mere detaljeret diskussion om mulige konkrete løsninger!?

Og ja, måske overveje tilpasning af forretningsmodellen, da min familie og sikkert en del andre er villige til at betale noget for at støtte udviklingen af SPIIRs kunnen. Det kunne evt. være frivilligt og/eller ved betaling af APP (Android og IPAD/IPHONE).
Hej Spiir

Det ville være en virkelig awesome funktion at kunne holde styr på de fælles udgifter og de private, uden at snage i hinandens private.

Vil i ikke give en status på ideen?

Bh Thit
Svar
Der er en hel del scenarier at tage højde for her. Vores første version bliver at kunne have to brugere knyttet til en Spiir profil. Hver bruger kan have sin egen private konti med og så en fælles konto eller flere, fx budget og madkonto. Man kan så specificere hvad den anden må se fra private konti (ingenting, saldo, etc). For at lave det skal vi lave kernen af Spiir om, så vi har flere brugere til en profil og dernæst skal vi ændre en del af vores konto-håndteringslogik. Det har været længe undervejs og bliver skubbet til fordel for mange lavere hængende frugter, men snart vil vi begynde på den del der har med flere brugere til en Spiir-profil.

Vi har ikke glemt dette ønske. Det står også højt på vores liste. Det har bare vist sig at være sværer end som så at lave en løsning, som er nemt og intuitiv at bruge.

Ville også være nyttigt for os. Som det vist er tilfældet for flere andre, har vi hver vores private lønkonto. Derudover har vi diverse fælles konti, som vi fører over på. Da min kones indtægter ikke figurerer nogle steder, men alle fælles udgifter indgår i mit regnskab, så ligner min oversigt én stor underskudsforretning :-)


En simpel løsning at få en mere retvisende personlig oversigt kunne være, at jeg for en given konto kunne specificere en vægtning, der svarer til mit "ejerskab". Altså i mit tilfælde 50% for de fælles konti. Det ville ikke give mig fuldt overblik over familiens økonomi, men det ville give et bedre billede af min egen.

Vi er endnu ikke brugere på Spiir, men søger helt klart en løsning på ovenstående tråd.

Spiir giver ikke mening for os hvis vi ikke kan se økonomien for hele husstanden. Eller er der en måde at "snyde" systemet på (fx manipulere excelark) - hvad gør andre familier? Det er jo en stor kundegruppe at vælge fra hvis Spiir primært er til enkeltpersoner

Jeg har gjort det sådan at jeg har en spiir-konto til min personlige bankkonto og en spiir-konto til vores fælles konti. Så har jeg i hvert fald overblik over min egen økonomi og fællesøkonomien hver for sig. På min egen konto er fællesudgifter så en stor post, og på fælleskonto står vores indskud som "indtægt". Det er ikke helt optimalt, men det fungerer.

Hvad er mon status på det planlagte tiltag?

Har samme problem som mange andre skriver om.

Det virker ikke til Spiir er særlig handlekraftige på nye tiltag? 6 år og dette er stadig ikke blevet tilføjet?

Haha nej, det virker ikke til at vi får den tilføjet foreløbigt. Vi må vente spændt.

- Capa

Kundesupport af UserEcho