+205
Under vurdering
Peter Poulsen 5 år siden i Diverse / Budget • opdateret 1 år siden 0
I det nye budget har jeg svært ved at forstå forbrugsloftet. Det vil give mere mening hvis forbrugsloftet afspejlede summen af de forskellige budgetposter på forbrugssiden istedet for at være helt afkoblet herfra.

Svar

Svar
Vi kigger på om vi kan gøre sammenhængen mellem Forbrugsloft og forbrugsbudgetter tydeligere. Kom gerne med forslag.
Jeg forstår godt at du gerne vil kunne ligge tallene sammen. Men fordi man både kan lave budgetter på fx Privatforbrug (Hovedkategori) og Tøj (Underkategori under Privatforbrug), så er det lidt "farligt" at vise budgetterer på en måde som gør at man får lyst til at ligge dem sammen.
Der skulle være en mulighed for at "kollapse" budgetposter under forbrug tilsvarende det man kan gøre under "regninger". F.eks. at den nye overkatagori "Alt husholdning" kan foldes ud og man derefter kan lave budget for under katagorierne for denne.
Når man vil ligge et forbrugsloft for en "overkatagori" skal det være tydligt hvad summen af alle underkatagorier er og man skal have mulighed for at ligge en "buffer" ind på overkatagorien, hvis man ikke ønsker at detailbudgetter for alle underkatagorier. Altså må summen af "overkatagorien" aldrig være lavere end summen af underkatagorierne, men da man måske ikke ønsker at lave et detaljeret budget for alle underkatagorier, f.eks. "Tips&Lotto", skal det være muligt at lave en "buffer" på overkatagorien.

Tilsvarende skal forbrugsloftet (det øverste) tydligt vise en opsummering af alle "overkatagorierne".
Jeg er enig med Peter Poulsen - måske er det fordi forbrugsloftet mangler at blive koblet til rådighedsbeløbet? Mit problem er at jeg er nødt til "manuelt" at fjerne engangs-udgiftsposter i tallene fra forrige år (kategori = "Ignorer") for at få dem ud af forbrugsberegningen. Med gns. forbruget fra sidste år kan jeg da fastlægge et fornuftigt forbrugsloft. Det ville være smart, hvis man kunne vælge blot at medtage de enkelte forbrugs-poster fra forrige år i budgettet som "default", og så aktivt vælge dem fra såfremt de ikke længere er relevante.
Svar
Vi kigger på om vi kan gøre sammenhængen mellem Forbrugsloft og forbrugsbudgetter tydeligere. Kom gerne med forslag.
Som jeg forstår denne idé vil det også løse mit behov: Nemlig at se hvilke poster der ligger bag udregningen af de faktiske udgifter i forbrugsloftet (på "Mit budget for forbrug"). Det vil være meget brugbart at kunne se præcis hvilke poster der i en given måned har indflydelse på overskridelse af forbrugsloftet!

I den retning – og sådan som jeg også forstår denne idé – er det misvisende når der nederst på siden/fanen ("Mit budget for forbrug") er en visning af "Resten". Der må jo nødvendigvis være poster som ikke vises hverken som dedikeret budget eller under "Resten" for den pågældende måned.
P.T. jeg definerer de separate forbrugsposter, ligger dem sammen og så har man Forbrugsloften-
Den kan trimmers til +/- 10% af summen af forbrugsposter


Jeg er enig med Peter Poulsen, men man kan forenkle det lidt:

Man kunne have alle hovedkategorierne, som faste kategorier, som ikke er til at ændre på. De opsummerer blot de underkategorier man selv ønsker at lave. På den måde bliver budgettet lidt mere intuitivt i og med man ikke skal sidde og rode med "buffere" for hver eneste hovedkategori.

Jeg forstår godt hvorfor Peter gerne vil have denne buffer, men hvis man bruger "resten" kategorien vitterligt som en "resten - godt og blandet - kategori" så behøver man ikke buffer-funktionen på hovedkategorien. Så ligger hovedkategorien bare fast udelukkende som opsummering af de budgetterede underkategorier, og "bufferne" for hver hovedkategori bliver så at sige samlet nemt og automatisk i en "resten"-kategori.

På den måde undgår man, at brugeren skal sidde og vurdere hvor mange uforudsete udgifter han/hun skal budgettere med for hver eneste hovedkategori, men kan nøjes med at gøre det for en samlet kategori. Det er både nemmere i budgetlægningsfasen og meget mere overskueligt at kigge på, når man løbende følger op på sit budget.

Forbrugsloftet er så en summering af hovedkategorierne og "resten" - hvor "resten" ift. nu laves om til en post man budgetterer med, og som der findes en søjle for, så man kan tjekke fremskridt.

Alternativt kan man lade "resten" være den afhængige variabel alt efter hvad man har sat sit forbrugsloft og sit budget til. Altså enten:

Forbrugsloft - sum af budget = resten

eller

sum af budget + resten = forbrugsloft

Jeg er enig, at det er et problem. Når jeg budgetterer den enkelte post, så skal jeg selv holde øje med at mine samlede forbrugsposter ikke overstiger mit loft - det er ret besværligt.
Et forslag til dette:
1) Sæt en procentsats på højre side af hvert budget (f.eks. Ferie 50% af forbrugsloftet)
2) Sæt forbrugsloftet som maks. på alle de underliggende poster. Når man opretter en ny post, burde den sige "Du er ved at overstige dit forbrugsloft, vil du godt nok fortsætte? Du har 13.657 kr. tilbage for hele året."
3) lige under "forbrugsloftsbjælken" hvor mange kroner der er tilbage på budgettet. Dette kan både vises pr. mdr. + for hele året + i procenter (altså forbrugsloft-budgetposter)

Så er det stadig fleksibelt for løbende budgetter, man har overblikket, man bliver gjort opmærksom på budgetoverskridelse, samt man kan stadig vælge at gå over budget..

/Kenneth
Jeg er enig. Der bør være et bedre kobling mellem forbrugsloft og budgetposter.
Det er altså temmelig ulogisk at de summerede budgetposter ingen relation har til forbrugsloftet. Man skal eksportere til Excel og lægge sammen manuelt for at få det korrekte forbrugsloft. Med en relation kan man bruge det til aktivt at beslutte om det skal være tøj eller ferier ens penge skal bruges til. Mindre forbrug på den ene post, giver plads til mere på den anden post.

Hvis I ikke mener det er relevant, kan I så ikke bare lave et sammentælling for sig selv så man slipper for at hive det omkring Excel? I det mindste burde den faktiske summation bliver brugt i resultatogørelsen.

Vi hører hvad I siger, men har desværre ikke en løsning lige om hjørnet. Men vi har faktisk tilføjet en sammenhæng i form af "Resten". Fx

10.000 Forbrusloft
--------------------------
4.000 Dagligvarler
2.000 Tøj
--------------------------
4.000 Resten

Udfordringen er hvis man har både almindelige og løbende budgetter. Hvis man har løbende budgetter, bliver det overført måned til måned. Så hvis man ikke har brugt noget på tøj i de første 6 månder, så er der 12.000 til tøj... hvilket giver -6.000 til "Resten". Derfor har vi ikke en blokering på at resten skal være positiv.

Vi har nogle løsningsforslag, men lige nu arbejder vi på andre "spændende" ting ;-)
Spiir support: Kan det ikke løses rimelig nemt ved at lave 2 regler 1) summen af budgetterede underkategorier må ikke overstige summen af hovedkategori. 2) Kun øverste budgetterede kategori tæller med i forbrugsloftet.

Hvis man så f.eks. budgetterer 6000 til privatforbrug og derefter forsøger at bruge 5000 på tøj og sko og 2000 på dagligvarer, så får man en venlig besked om, at det kan ikke lade sig gøre
Som sagt er problemet løbende budgetter.

Eksempel

Januar:
10.000 Forbrugsloft
-----------------------------
6.000 Dagligvarer (løbende)
2.000 Tøj (løbende)
----------------------------
2.000 Resten

Lad os så sige at du bruger 0 kr. på tøj og kun 4.000 på dagligvare i januar, så ser det således ud i Februar:

Februar:
10.000 Forbrugsloft
-----------------------------
8.000 Dagligvarer (løbende - 2.000 overført fra januar)
4.000 Tøj (løbende - 2.000 overført fra janauar)
----------------------------
-2.000 Resten

Dette er p.t. helt "lovligt". Og da man kan ændre de beløb der løbende overføres ved at omkategorisere posterne i Januar, så er en blokering en "umulig" opgave.

Det tætteste vi kommer på er at vi kan give advarsler.

Men vi er med på at mange ikke forstår begrebet Forbrugsloft, så planen er at vi fremover vil benytte Rådighedsbeløb som standard, da de fleste har en ide om hvad det er. Hvis man ønsker at have et andet beløb end det beregnede rådighedsbeløb, så kan man vælge at sætte et forbrugsloft i stedet. Det er sådan vi har tænkt det fra starten... men vi har tvunget alle til at have et forbrugsloft, hvor det måske kun er få som ønsker at det skal være forskelligt fra rådighedsbeløb.
Jeg savner blot en banal summering af kolonnerne - en elementær regnearksoperation. Så slipper jeg for at skulle bruge lommeregneren gang på gang.
Når jeg har summen, kan jeg jo selv 'indstille' mit loft - og det gør jeg.
Et lille sprogligt 'opstød': Det hedder at LÆGGE tal sammen. LIGGE sammen er noget, man gør med f. eks.sin kone
Vis blot summen for hver enkelt kolonne - især for år og gennemsnit. Så kan man hurtigt tjekke om forbrugsloftet skal justeres, hvis budgettet for en eller flere forbrugsposter ændres i løbet af året.
Jeg ville gerne slippe for manuelt at skulle fortage den de ønskede summationer.
Eventuelt kunne forbrugsloft være lig med summen af budgetposterne. Det ville være nemmere at forstå.
Det burde være mulig simpelt at deaktive forbrugsloftet.
Da budgettet varierer over året giver det ikke nogen mening med et fast forbugsloft hver måned i hvert fald ikke for mig.
For at det skal virke og vise det rigtige resultat for slutningen af året, skal man jo manuelt ind og rette forbrugsloftet for hver måned afhængigt af hvor mange udgifter man har. For at have det overbllik er man nødt til at have sit budget i et regneark og det var jo det man gerne ville undgå med SPIIR.
Det er meget uigennemskueligt om man har penge tilbage i slutningen af året, da man f.eks. først til december opdager at ens forbrugsloft er lavere end summen af månedens poster og når man indser dette viser det sig at et år som så ud til at gå i plus kommer til at gå i minus.

Det kan godt være at det er vanskeligt at løse dette problem, men det bør være højt på listen da der virker som om mange har svært ved konceptet.
Hvorfor kan man ikke (når man mouser over) "Se poster" nede i den nederste "Resten" på Budget siden. Det vil være endnu et skridt til at forstå budget siden bedre.

Kundesupport af UserEcho